SURAHAMMAR EKOT
IMG_0749
IMG_1014
IMG_0999
IMG_1290
IMG_1119
IMG_1315
pyssel
måla västerås
nnn
A


Välkommen till Hagvidson Surahammar


Kort om oss


Hagvidson Ekot är en fristående förskola som startade i augusti 2009. Förskolan är belägen vid en liten skogsdunge inte långt ifrån centrum, vilket innebär att vi har nära till bland annat skogen, flertalet lekparker, och bibliotek. Förskolan innefattar tre åldersindelade avdelningar som alla aktivt arbetar med mindre grupper och en tydlig struktur över undervisningaktiviteter. På så vis, skapar vi de bästa möjligheterna för att alla barn ska utvecklas, leka och lära tillsammans med nära relationer till pedagogerna. Hos oss följer pedagogerna med barnen från det de introduceras hos oss till det att barnen börjar skolan.


Avdelningarna:

Smultron 1-3 år

Päron 3-4 år

Äpplen 4-5 år


Hos oss lagas all mat från grunden, vi bjuds på fisk, vegetariskt, kött/kyckling varje vecka. Varje onsdag lagar dessutom pedagogerna mat tillsammans med barnen ute på gården på vår muurikka. Frukt och grönsaker serveras varje dag. Titta gärna in på kökets instagram; #hagvidsonkoksurahammar


Vår pedagogiska idé


Utgår ifrån miljö och hälsa utifrån en hållbar framtid där vi lägger grunden för dess förståelse under barnens tid på förskolan. Vi vill att barnen ska förstå hur de kan bidra till sitt eget välmående som miljöns. Vi lägger stor vikt vid rörelseglädje och utomhuspedagogik, allt i enlighet med läroplansmålen för förskolan och barnkonventionen. Tillsammans med ett nära samarbete med våra vårdnadshavare vill vi utmana barnen i deras utveckling till att bli ansvarsfulla, aktiva och miljömedvetna samhällsmedborgare. Som ett led i detta arbete arbetar vi med Grön Flagg och har blivit Grön Flagg certifierade. Vi har utöver detta arbete även inlett ett samarbete med Generation Pep.


Öppettider/ TYRA


Förskolan har öppet varje dag mellan kl.6.30-17.30, med möjlighet till jour mellan kl.6.00-6.30 samt 17.30-18.00. Alla röda dagar och vissa aftnar håller förskolan stängt. Sista måndagen varje månad stänger förskolan kl.16.00 då pedagogerna har apt, arbetsplatsträff med kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vi använder oss av vår digitala plattform Tyra, där diverse information läggs upp så som föräldramöten, öppet hus och andra gemensamma aktiviteter. Här finns även vår blogg, där varje avdelning informerar om dagens undervisningsaktiviteter och spontana lärande. Utöver detta hittar ni också ditt barns enskilda portfolio, där ni har möjlighet att följa barnets lärande och utveckling.


Söka plats hos oss


www.surahammar.se   

Ansökningsblankett 

Jouransökan

   Kontakta förskolan Hagvidson Surahammar


   Rektor:

   Anna Gulstad 070-495 73 72

   anna.gulstad@hagvidson.se


   Avdelningarna:

   Päron073-544 30 96

   paron.ekot@hagvidson.se

   Äpplen073-530 96 57

   applen.ekot@hagvidson.se

   Smultron 073-986 71 82

   smultron@hagvidson.se


   Förskolans adress:

   Förskolan Hagvidson Ekot

   Dalavägen 27

   73537 Surahammar