HEM

 Välkommen till Hagvidsons förskolor

 

Våra ledord

Trygghet - Delaktighet - Glädje

 

Trygghet 

Alla beslut och handlingar inom Hagvidson har ett trygghetsperspektiv. Beslut och processer som inte gagnar trygghetstanken omprövas och ersätts därefter med nya beslut.

 

Delaktighet 

För att en verksamhet skall utvecklas och förbättras krävs delaktighet. I Läroplanen Lpfö 18 är barns inflytande ett centralt begrepp. Ett av förskolans ansvar är att sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter och på så vis vara aktiv i den demokratiska processen. Vidare så skall en förskolelärare ansvara för att barnen har ett reellt inflytande på enhetens arbetssätt och verksamhetens innehåll.

 

Glädje

Att utvecklas och lära i en miljö som präglas av glädje känns självklart. Därför är ett av Hagvidsons ledord just glädje. Att miljön, pedagoger och arbetssätt präglas av glädje samtidigt som barnet utvecklar nyfikenhet, självständighet och sin egen identitet leder enligt forskning till trygga barn.

 

 

Våra ledord är viktiga och fungerar som ett hjälpmedel för att alla våra pedagoger och övrig personal skall fatta rätt beslut utifrån vår pedagogiska idé och på så vis säkerställa verksamhetens kvalité i vardagen.

 

Läroplanen för förskolan hittar ni på www.skolverket.se

Läroplan för förskolan, Lpfö 18


Läroplanen gäller från 1 juli 2019.


Förskolans värdegrund och uppdrag och den andra delen är Mål och riktlinjer. För att förstå utbildningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens två delar som en helhet.

Läroplanen finns översatt till engelska och som som ljudfil. 


Hagvidson söker tillförordnad rektorHagvidson Nyponlunden Örebro

Vi söker en tillförordnad rektor som under verksamhetsåret 2021-2022 kan fortsätta att utveckla Hagvidson Nyponlunden då vår nuvarande rektor är föräldraledig. Vi söker en ledare som brinner för att skapa starka team som möjliggör en stark pedagogisk utveckling. Du är en rektor som förstår vikten av att kontinuerligt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, att dokumentera, analysera och tydliggöra resultat är av yttersta vikt för att skapa en förskola av hög kvalité. Som ledare är du en god företrädare för huvudmannen och har samtidigt modet att vara rak och tydlig. Du tar ett stort ansvar för förskolan och arbetar aktivt för att hela ditt team gör detsamma.


Förskolan är av mindre karaktär, tre avdelningar och cirka 60 barn vilket ger dig bra förutsättningar att vara en närvarande ledare och samtidigt stora möjligheter att utveckla förskolans personal. Du leder personalen och verksamheten på plats. Du arbetar nära din personal och vårdnadshavare och blir således en tydlig rektor på Hagvidson Nyponlunden.

Till ditt förfogande finns centrala resurser som hjälper dig att hantera ekonomisk styrning och personaladministrativa frågor. Av huvudmannen får du bra stöd, genomarbetade styrdokument och en tydlig rollfördelning mellan huvudman och rektor.


Förskolan har fina ändamålsenliga lokaler och är beläget i ett fantastiskt läge i Nyponlunden. I samband med att Hagvidson planerar en nystart 2022 så finns goda möjligheter att tjänsten övergår i en permanent rektorstjänst i vår kommande enhet.

Utbildningsbakgrund och erfarenhet:

Du har en pedagogisk examen och viss erfarenhet av att leda personal i pedagogiska verksamheter. Du har tidigare arbetat som utvecklingsledare, avdelningsansvarig eller rektor och vill nu ta nästa steg i karriären.

Sista ansökningsdag: 31/3 . Ansökningar behandlas löpande.

michael.enghag@hagvidson.se tar emot ansökningar via mejl. 

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24581989


Klicka på läroplanen så kommer du vidare

Huvudman

Postadress:

Elementvägen 4

70227 Örebro 

info@hagvidson.se