HEM

Välkommen till Hagvidsons förskolor!

Vi startade vår första förskola i augusti 2013 och har sedan dess bedrivit vår verksamhet med visionen om att

”Vi ska vara Sveriges mest fördragna förskola”.

Vi har förskolor på flera olika orter i Sverige och arbetar utifrån en affärsidé där vi genom bäst insikt om vårdnadshavares och barns behov ska utveckla Sveriges mest föredragna förskola. Genom att ständigt utbilda och motivera vår personal ska vi säkerställa att verksamheten överleverar på föräldrar och barns förväntningar.


Vår verksamhet bedrivs utifrån våra värdeord som är vårt ramverk och något vi aldrig kompromissar med.  De fungerar som viktiga hjälpmedel för att alla våra pedagoger och övrig personal skall fatta rätt beslut och säkerställa verksamhetens kvalité i vardagen.


Trygghet – vi har fått förmånen att ta hand om något av det mest värdefulla i många familjers liv, vilket innebär att vårdnadshavarnas och deras barns trygghet alltid är högsta prioritet.


Delaktighet – vi är övertygande om att vårdnadshavarnas, barnens och personalens delaktighet är viktig för att skapa den bästa verksamheten


Glädje – att det finns mycket glädje för barn och personalen är naturligtvis viktigt för oss men också avgörande för att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärandeUtmärkande för oss


Med starka ledord och ett strukturerat årshjul säkerställer vi att våra pedagoger och övrig personal skall fatta rätt beslut utifrån Skollag, Läroplan samt vår pedagogiska idé och på så vis säkerställa verksamhetens kvalité i vardagen.  


En lokal Rektor på varje enhet – Ett nära och engagerat ledarskap är viktigt för oss därför har vi en rektor på varje enhet. En lokal rektor som känner alla barn och förstår verksamhetens behov säkrar att vårdnadshavare och personal vet vart de ska vända sig och att de kan få snabb respons och feedback på frågor och inspel.


Eget kök med kock  - Växande barn behöver bra mat så därför lagas maten på våra förskolor från grunden av våra egna duktiga kockar och kokerskor. Hemlagad mat smakar bättre och innehåller även ett högre näringsvärde. 


Miljö - vi strävar efter att alla våra förskolor ska vara grön flagg certifierade vilket innebär att förskolan arbetar aktivt för hållbar utveckling gällande miljö, samhälle samt människans hälsa och välbefinnande – länk till mer info om miljö


”Aldrig” stängt – förskolan är viktig för barnen och dessutom i många fall en avgörande del i hur familjer får ihop sitt livspussel. Därför är det viktigt att förskolan finns och är öppen när barn och vårdnadshavare har behov av det. Vi följer därför de riktlinjer varje kommun har avseende öppettider och stänger inte för semestrar eller utbildning.Viktigt för oss är:


Att vår personal trivs

86% av våra medarbetare är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsplats

92% av våra medarbetare skulle rekommendera sin arbetsplats till andra

94% av våra medarbetare anser att de har goda möjligheter att utvecklas inom Hagvidson


Att våra vårdnadshavare är nöjda

99% av vårdnadshavarna trivs väl eller trivs mycket väl med att ha sitt barn på Hagvidsons förskola.

97% av vårdnadshavarna rekommenderar eller rekommenderar stark sin förskola till andra vårdnadshavare.

99% av vårdnadshavarna är trygga eller mycket trygga med att ha sina barn på Hagvidsons förskola

Att vi har hög kvalité

100% - Alla våra förskolor är godkända vid kommuners och andra myndigheters tillsyner och kontroller.

Följ våra kök på Instagram hagvidsonkok.....