HEM

 Välkommen till Hagvidsons förskolor

 

Våra ledord

Trygghet - Delaktighet - Glädje

 

Trygghet 

Alla beslut och handlingar inom Hagvidson har ett trygghetsperspektiv. Beslut och processer som inte gagnar trygghetstanken omprövas och ersätts därefter med nya beslut.

 

Delaktighet 

För att en verksamhet skall utvecklas och förbättras krävs delaktighet. I Läroplanen (Lpfö 98)är barns inflytande ett centralt begrepp. Ett av förskolans ansvar är att sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter och på så vis vara aktiv i den demokratiska processen. Vidare så skall en förskolelärare ansvara för att barnen har ett reellt inflytande på enhetens arbetssätt och verksamhetens innehåll.

 

Glädje

Att utvecklas och lära i en miljö som präglas av glädje känns självklart. Därför är ett av Hagvidson´s ledord just glädje. Att miljön, pedagoger och arbetssätt präglas av glädje samtidigt som barnet utvecklar nyfikenhet, självständighet och sin egen identitet leder enligt forskning till trygga barn.

 

 

Våra ledord är viktiga och fungerar som ett hjälpmedel för att alla våra pedagoger och övrig personal skall fatta rätt beslut utifrån vår pedagogiska idé och på så vis säkerställa verksamhetens kvalité i vardagen.

 

Hagvidson fortsätter sin expansion denna gång i Oxelösund.


Hagvidson förvärvar förskolan MV Pedagogik som i dagsläget är en förskola bestående av tre avdelningar. Före detta ägare Malin Vestin, har valt att gå vidare i yrkeslivet och lämnar efter sig en fin förskola som vi fått förmånen att vidareutveckla. 


Är du nyfiken på vilka vi är? Hur vi jobbar? 

Hör gärna av dig, vem vet- du kanske blir en av oss!

Läroplanen för förskolan hittar ni på www.skolverket.se

Läroplan för förskolan, Lpfö 18


Läroplanen gäller från 1 juli 2019.


Förskolans värdegrund och uppdrag och den andra delen är Mål och riktlinjer. För att förstå utbildningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens två delar som en helhet.

Läroplanen finns översatt till engelska och som som ljudfil. 


Klicka på läroplanen så kommer du vidare

Huvudman

Postadress:

Elementvägen 4

70227 Örebro 

info@hagvidson.se

HAGVIDSON

TRYGGHET - DELAKTIGHET - GLÄDJE

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera