LERUM YLLE
bild gute1
bild gute 1
y
y1
y4
y5
y6
y7
y8
y9


Välkommen till Hagvidson Ylle 

Kort om oss

Vi är en mindre förskola som ligger i stora och fina lokaler i anslutning till Rydsbergshallen i Lerum. Förskolan har funnits här sedan 2006. Hos oss finns det plats för ca 50 barn på våra tre avdelningar som är åldersuppdelade. Utöver våra avdelningar har vi en stor gemensam ateljé där barnen ges möjlighet att skapa i olika tekniker och material. Vår gård är naturligt kuperad och inbjuder till lek, motorisk träning och utforskande. Varje vecka går vi på utflykt och utforskar vårat närområde. På vår förskola har vi en egen kock som lagar god, varierande och näringsrik mat från grunden. Vi får hembakat bröd till frukost och varierade mellanmål. Ylle förskola följer Lerums kommuns riktlinjer gällande förskola. Läs mer om Lerum kommuns riktlinjer här


Våra avdelningar här på Ylle är:

Merino, för barn 1-3 år.

Gute, för barn 2 -4 år.

Kashmir, för barn 3-6 år.


Vår pedagogiska idé

Hagvidson Ylle är en naturnära förskola och vår verksamhet bygger på Trygghet, Delaktighet och Glädje. Vi strävar efter att bygga goda relationer, följa barnens intressen och inspirera till nyfikenhet och lärande. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete med utgångspunkt i barnkonventionen. Vi arbetar utifrån årslånga projekt där innehållet tar inspiration av barnens intressen och upptäckter samt utmanar barnen vidare. Genom att vi har samma projektområde på hela förskolan inspirerar och lär vi av varandra.

Hos oss på Ylle är vi mycket utomhus då vi tror på att hälsa, natur och rörelse skapar goda förutsättningar för lärande. Vi arbetar aktivt med hållbarhet och utomhuspedagogik och har som mål att starta upp arbetet med Grön flagg nästa år. I förskolan har vi ett pedagogiskt uppdrag. Läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen genomsyrar all vår verksamhet.


Ansökan

Ansökan om plats gör du digitalt genom att klicka på länken här: ANSÖKAN eller knappen nedan. Ni är välkomna att ansöka från det att barnet är 4 månader gammal. Efter att ansökan inkommit blir man placerad i kö. Platserbjudande skickas sedan av oss per post och behöver besvaras inom svarstiden på 2 veckor. Efter bekräftat platserbjudande skickar vi ut information om introduktion och upplägg. Man är alltid välkommen att höra av sig om man har frågor. HagvidsonYlle har egen barnomsorgskö och förskolan praktiserar syskonförtur.


Anmäl avgiftsgrundande inkomst för förskola

Här kan du skicka in information om din inkomst som ligger till grund för avgift för förskola. Vi följer kommunens riktlinjer och det går att läsa mer om detta på kommunens hemsida. 

När du accepterar en plats på förskolan för ditt barn behöver du även lämna inkomstuppgift. Klicka på länken/knappen nedan.


Ändring av inkomst

Om du får en ändrad inkomst som påverkar avgiften ska du anmäla det så fort som möjligt via inkomstredovisning.


Öppettider/ TYRA

Våra öppettider är 6.00-18.00. Vi har stängt alla röda dagar samt vissa aftnar. En gång i månaden stänger förskolan kl.16.00 då pedagogerna har arbetsplatsträff (APT). För de som inte har möjlighet att hämta den tiden erbjuds omsorg. Datum för dessa meddelas via Tyra-appen, förskolans informations- och dokumentationsplattform. En app för allt: På Tyraappen som Hagvidsons förskolor använder finns allt som du som vårdnadshavare behöver ha tillgång till på ett och samma ställe. Här meddelas aktiviteter som exempelvis festligheter, föräldramöten, utflykter för barnen samt annan viktig information. Du hittar även vår blogg där varje avdelning berättar om dagens aktiviteter och ditt barns personliga portfolio. Här lägger du som vårdnadshavare in schema, sjukfrånvaro samt kan skriva i anteckningar om det är något speciellt som pedagogerna behöver ha kännedom om. 

Kontakta förskolan Hagvidson Ylle


Rektor

Tf. Malin Enghag

070-5591291

malin.enghag@hagvidson.se

Avdelningarna:

Merino 0760-224566

merino@hagvidson.se

Gute 0760-275477

gute@hagvidson.se

Kashmir 0760-146344

kashmir@hagvidson.se

Köket

koket.ylle@hagvidson.se

Förskolans adress:

Förskolan Hagvidson Ylle

Ekollonvägen 12

443 50 Lerum