klagomålshantering

Klagomålshantering


Samtliga klagomål lämnas till rektor. Rektor informerar huvudmannen inom 24 h att ett klagomål inkommit. Efter samråd med huvudmannen så påbörjar rektor en utredning. Huvudmannen ansvarar för att utredningen genomförs på ett adekvat sätt.

 

Rektor dokumenterar samtliga ärenden, utredningar och eventuella beslut. Materialet arkiveras enligt rutin.

 

Huvudmannen fattar beslut om klagomålet anses utrett. Samtliga klagomål redovisas för styrelsen en gång per månad.

 

Arbetsgång skriftligt inkommen:

 1. Klagomål inkommer skriftligen
 2. Rektor startar en utredning, på begäran av huvudmannen
 3. Rektor agerar efter handlingsplan
 4. En handlingsplan upprättas
 5. Rektor återkopplar till den klagande
 6. Rektor redogör månatligen för styrelsen som dokumenterar samtliga klagomål

 

Arbetsgång muntligt inkommen:

 1. Klagomål inkommer muntligen
 2. Personal skriver ner klagomålet på klagomålsblankett
 3. Rektor startar en utredning, på begäran av huvudmannen
 4. Rektor agerar efter handlingsplan
 5. En handlingsplan upprättas
 6. Rektor återkopplar till den klagande
 7. Rektor redogör månatligen för styrelsen som dokumenterar samtliga klagomål

 

Arbetsgång anonymt inkommen:

 1. Klagomål inkommer anonymt i brevlådan
 2. Rektor startar en utredning, på begäran av huvudmannen
 3. Rektor agerar efter handlingsplan
 4. En handlingsplan upprättas
 5. Rektor redogör månatligen för styrelsen som dokumenterar samtliga klagomål

 

Arbetsgång digitalt inkommen till rektor eller någon av avdelningarnas e-post:

 1. Klagomål inkommer digitalt
 2. Rektor startar en utredning, på begäran av huvudmannen
 3. Rektor agerar efter handlingsplan
 4. En handlingsplan upprättas
 5. Rektor återkopplar till den klagande
 6. Rektor redogör månatligen för styrelsen som dokumenterar samtliga klagomål

 

Om klagomålet avser rektor så lämnas klagomålet direkt till huvudmannen på mail: skolchef@hagvidson.se


Om vårdnadshavare inte är nöjda med hur Hagvidson hanterar ärendet kan hen vända sig till kommunen. Kommunen har tillsynsansvar för de fristående förskolorna.