HALLSTAHAMMAR EKOT
hallsta 12
cykel
h4
h1
h2
bike
bike1
h3
h5
h6
h7


Välkommen till Hagvidson Ekot Hallstahammar 


Kort om oss


Förskolan är belägen på en stor tomt med närhet till skog, vi har flera gårdar som bland annat inbjuder till lek på t.ex. stockar, träd, hinderbanor och pilkojor. I närområdet finns det även lekparker och grönområden. Barnen är ute minst en gång per dag vilket gör att vi har ett naturligt fokus på utomhuspedagogik och de yngsta barnen sover ute på våra sovbänkar eller i vagn. Förskolan består av fem avdelningar. Två avdelningar för de yngre barnen och tre avdelningar för de äldre barnen. Under större delen av dagen delas avdelningarna upp i mindre grupper för att alla barn skall få bästa möjlighet att lära, leka och utvecklas i tätt samarbete med pedagoger. Vi arbetar aktivt med Grön Flagg, vi har fått nio godkända certifieringar sedan start och fått årets hållbarhets pris 2021 i Hallstahammars kommun.


Avdelningarna:

Hus 1: Måsen, avdelningar Skrattmåsen och Fiskmåsen: 1-2 åringar

Hus 2: Solenhuset, avdelningar Tellus och Månen:  3 - 4 åringar

Hus 3: Stjärnan: 5-6  åringar


Vår kock lagar god och näringsriktig kost som är lagad från grunden med bra råvaror. Hagvidson erbjuder en varierad meny och vårt eget bakade bröd. Barnen får möjligheter att förstå vikten av att kompostera matavfall, lära sig odla och följa processen ”från jord till bord”. En dag i veckan lagas dagens lunch utomhus på Muurikka eller i kittel över öppen eld.


Varje barn, vårdnadshavare och personal, på förskolan ska känna trygghet på förskolan. Genom att ge barn och personal delaktighet och inflytande i sitt egna lärande och utveckling samt vårdnadshavares insyn i verksamhetens undervisning. Vi skapar dessa förutsättningar genom att arbeta för en god kommunikation och relation med barn, personal och vårdnadshavare. Vi strävar efter att alla som vistas på förskolan ska bli väl mottagna av alla, barn som vuxen. Vi är medvetna om att vi alla har olika förutsättningar och att vi ska behandla alla värdigt. Med glädje utvecklas och lär vi i vår vardag och verksamhet!


Vår pedagogiska idé


På Hagvidson arbetar vi utifrån normkreativitet och använder oss av mycket material som är normbrytande, t.ex. böcker, pussel och leksaker. Vi är ute stora delar av dagen då vi driver ett aktivt arbete med utomhuspedagogik. Hagvidson vill lägga grunden för en sund livsstil, där hälsa och rörelse är tydliga inslag i vår vardag. På förskolan finns det en lådcykel med 6 platser. Förskolecykeln kan användas av alla avdelningar i den dagliga undervisningen för att upptäcka och utforska närmiljön på ett annat sätt än vad som är möjligt till fots.


Söka plats hos oss

Ansökan om förskoleplats görs via kommunens e-tjänst (klicka på länken)

Har du frågor eller är nyfiken på oss så skicka gärna ett meddelande här nedanför


Öppettider/TYRA

Öppettider: 06.30-17.30.

Jourtiden är:  6-6.30 och 17.30-18.00 då behöver ansökan om jour tid lämnas till rektor. Vi har stängt alla röda dagar och vissa aftnar. En gång i månaden stänger förskolan kl.16.00 då pedagogerna har arbetsplatsträff (APT). Datum för dessa finns i kalendarium i mappen dokument på Tyra-appen, förskolans informations- och dokumentationsplattform. Här meddelas även andra aktiviteter som exempelvis vårfest, föräldramöten och utflykter för barnen. På Tyra-appen hittar du även vår blogg, där varje avdelning berättar om dagens aktiviteter och portfolio för ditt barn, där ni kan följa barnets utveckling och lärande.

   Kontakta förskolan Hagvidson Ekot Hallstahammar 

   Rektor:

   Jasmina Dedic 0760-225170

   jasmina.dedic@hagvidson.se


   Avdelningarna:

   Fiskmåsen

   070-945 61 58

   fiskmasen.ekot@hagvidson.se

   Skrattmåsen

   073-545 77 37

   skrattmasen.ekot@hagvidson.se

   Gröna Tellus

   070-327 37 36

   grona.ekot@hagvidson.se

   Tellus

   070-311 16 62

   tellus.ekot@hagvidson.se   Månen

   073-502 28 18

   manen.ekot@hagvidson.se

   Stjärnan

   073-534 35 17

   stjarnan.ekot@hagvidson.se

   Köket

   073-531 23 91

   koket.hallstahammar@hagvidson.se

   Förskolans adress:

   Förskolan Hagvidson Ekot

   Nibblegatan 27-29

   73432 Hallstahammar