ÖREBRO NYPONLUNDEN
1
IMG_4098
7
4
2
3
15
13
10
6
16
17
20
IMG_4228
IMG_4250
IMG_4249
IMG_4146
IMG_4225
IMG_4252
IMG_4258
IMG_4215
IMG_4213
IMG_4126
IMG_4113
IMG_4105
IMG_4104
IMG_4103
IMG_4100
17
18
20
91
102
16


Välkommen till Hagvidson Nyponlunden


Kort om oss

Hagvidson Nyponlunden är en fristående förskola belägen i ett stort rött hus mitt i bostadsområdet Nyponlunden. Förskolan består av tre avdelningar, två avdelningar för de yngre barnen och en avdelning för de äldre barnen. Vår kock lagar god och näringsriktig kost som är lagad från grunden med bra råvaror. Hagvidson erbjuder en varierad meny och vårt eget bakade bröd. 

Förskolans gård har god topografi med kuperad terräng och stora friytor vilket tillser barnens inneboende drivkraft att röra sig, som inte är beroende på instruktioner och krav från vuxna. För barnen finns också möjlighet att vara självständiga, kreativa, och undersökande i leken då vi har få förutbestämda platser vilket bland annat utvecklar deras föreställningsförmåga. På gården finns också möjlighet till upplevelser och möten med naturen, vatten, djur, och växtlighet.


Vår pedagogiska idé

På Hagvidson Nyponlunden arbetar vi utifrån ledorden trygghet, delaktighet och glädje. Vår verksamhet utgår från en pedagogisk vision om en hållbar framtid där hälsa, livsstil och miljö bildar en helhet. Vi arbetar för att alla barn ska få med sig ett hållbarhetsperspektiv som gäller den egna individen, medmänniskan och vår natur. Med ett grönflagg-certifikat arbetar vi med ett utvalt tema utifrån barnens intressen, varje läsår med syfte att barnen ska få gedigen kunskap om hållbar utveckling i det livslånga lärandet.


Vi vill att alla som arbetar på Vår förskola delar en gemensam, pedagogisk barnsyn där vi sätter det enskilda barnet i vårt främsta rum. Genom ett kollegialt lärande skapar vi en samsyn kring vårt uppdrag utifrån förskolans läroplan. På vår förskola har vi tre avdelningar och därav tre arbetslag – Upptäckarna, Äventyrarna och Utforskarna. För att skapa meningsfulla och kvalitativa lärsituationer delas de olika avdelningarna in i mindre grupper under hela dagen. Vi vill att alla barn och vuxna ska känna sig sedda och hörda varje dag. Genom att arbeta med pedagogiskmångfald får alla våra sinnen och kroppen möjlighet att lära i olika inspirerande lärmiljöer.


Det dagliga mötet med vårdnadshavare är viktigt för att skapa relationer och skapa delaktighet mellan hemmet och förskola. Alla vårdnadshavare ska få insyn i vår verksamhet och vi värdesätter därför både det planerade och vardagliga samtalet. Förskolan har en rektor på plats vilket underlättar den dagliga kontakten med barn, medarbetare liksom vårdnadshavare.

Förskolan har en egen kock som lagar god och näringsrik kost. Måltiderna är en del av förskolans pedagogiska verksamhet och en viktig del i arbetet med hållbar utveckling.

Vi jobbar efter Hagvidson Vision om att bli den mest föredraga förskola där vi verkar.


Söka plats hos oss

VILL NI STÅ I KÖ TILL FÖRSKOLAN HAGVIDSON Nyponlunden?

Är ni nyfikna på vår förskola är ni välkomna när vi har öppet hus eller kontakta rektor för en visning av förskolan. För att söka plats hos oss behöver ni fylla i en ansökan som finns här ansökan eller så kan ni komma till förskolan och få en ansökan. Efter att ni har lämnat in ansökan får ni ett platserbjudande om det finns plats, när ni mottagit det måste ni svara oss, nästa steg är att vi ringer er när introduktionen närmar sig och vi skickar ett brev till er med bra information inför förskole starten.


Anmäl avgiftsgrundande inkomst för förskola

Här kan du skicka in information om din inkomst som ligger till grund för avgift för förskola. Vi följer kommunens riktlinjer och det går att läsa mer om detta på kommunens hemsida.

När du accepterar en plats på förskolan för ditt barn behöver du även lämna inkomstuppgift. Klicka på länken/knappen nedan.


Ändring av inkomst

Om du får en ändrad inkomst som påverkar avgiften ska du anmäla det så fort som möjligt via inkomstredovisning.


Öppettider/TYRA


Öppettider: 06.30-17. Vi har stängt alla röda dagar och vissa aftnar. En gång i månaden stänger förskolan kl.15.45 då pedagogerna har arbetsplatsträff (APT). Datum för dessa meddelas via Tyra-appen, förskolans informations- och dokumentationsplattform. Här meddelas även andra aktiviteter som exempelvis vårfest, föräldramöten och utflykter för barnen. På Tyra-appen hittar du även vår blogg, där varje avdelning berättar om dagens aktiviteter och portfolio för ditt barn, där ni kan följa barnets utveckling och lärande.

   Kontakta förskolan Hagvidson Nyponlunden


   Rektor:

   Jennie Ingvarsson

   jennie.ingvarsson@hagvidson.se

   Tel: 0760-20 47 18


   Avdelningarna:

   Upptäckarna:

   073-515 29 27

   upptackarna.nyponlunden@hagvidson.se

   Äventyrarna:

   070-741 66 57

   aventyrarna.nyponlunden@hagvidson.se

   Utforskarna:

   070-769 67 55

   utforskarna.nyponlunden@hagvidson.se


   Förskolans adress:

   Hagvidson i Nyponlunden

   Citrongatan 2

   703 60 ÖREBRO