KUNGÄLV ULLSTORP
u1
u6
u5
IMG_5694-2
IMG_5693-2
IMG_5731-2
u5
u6
u3
IMG_5729-2
u7
u7
IMG_5668
Skärmbild 2023-05-24 115826
IMG_5727-2
IMG_5675
IMG_5676
Skärmbild 2023-05-24 115749
u51
u2
IMG_5694-2___serialized1
IMG_5693-2
IMG_5693-2___serialized1
u2 (2)
u1
bild gute1
bild gute 1
vatten
bub
sol


Välkommen till Hagvidson Ullstorp

Kort om oss

Förskolan Ullstorp ligger i Kungälvs kommun med nära anslutning till skog och natur. Förskolan startades i ny regi och med en ny inriktining hösten 2018. Vi arbetar med naturen som en del i den dagliga verksamheten. Förskolan har fyra avdelningar, två yngre barns avdelningar och två äldrebarns avdelningar. Vi arbetar med hållbar utveckling och att ha vår miljö som ett av fokusområdena. Förskolan följer samma taxa som kommunens förskolor. Vi jobbar utifrån Skollagen och förskolans läroplan Lpfö18. På vår gård har en "skogsdel" men även en del av gården som vi byggt upp med olika stationer så som Bygg & konstruktion, Språk träning, Matematik samt Bygg och bil lek. Vid borden kan man sitta för att rita, skapa eller spela memory. 


Vi lagar all maten från grunden och bakar allt vårt bröd. Vi tycker det är viktigt att barnen får känna lukten av god hemlagad mat och doften av nybakat bröd, då vi använder alla våra sinnen för att äta. Ni kan även följa Kocken Anki på instagram; "restaurang_ullstorp"


Närmiljön/ Natur och Miljö:

Genom att undersöka naturen tillsammans med barnen vill vi skapa en större förståelse om den och hur den fungerar. Vi tittar på hur naturen förändras genom årstiderna och i olika väderförhållanden. Tillsammans med barnen är vårt syfte att upptäcka vilka resurser naturen har och hur vi på olika sätt påverkar den. Vidare vill vi belysa vikten av att vara rädd om vår miljö och vår natur. Genom ett lustfyllt lärande vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet samt lust att lära om vår miljö, natur. I takt med stigande ålder vidgas barnens värld och vi använder vår närmiljö allt med. Vi låter de riktigt små barnen först bli trygga inne och ute på vår gård. Vi har skogen i vår direkta närmiljö och låter barnen möta naturen stegvis, från korta skogspromenader till hela utedagar. Naturvistelsen stimulerar barnens lek, motoriska utveckling och hälsa.

Alla våra besök i vår närmiljö görs utifrån ett pedagogiskt syfte. Exempelvis besöker vi olika platser i skogen med de äldsta barnen, för att upptäcka vår närmiljö. Vår syn är att alla barn ska ges möjlighet att prova nya saker och uppleva glädjen i aktiviteterna, vi ser också en motorisk utmaning i detta.


Ansökan

Alla blivande 6 åringar får erbjudande att söka till förskoleklass under våren de år barnet fyller 6 år. Kareby skolan har i huvudsak Ullstorp som upptagningsområde.

Ansökan skickas direkt till förskolan digitalt.


Avgift

Vi tillämpar maxtaxa och följer Kungälvskommuns regler avseende avgift i förskola. Läs mer på kommunens hemsida. 

Avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem - kungalv.se

Faktura skickas via e-post i början av varje månad. 


Anmäl avgiftsgrundande inkomst för förskola

Här kan du skicka in information om din inkomst som ligger till grund för avgift för förskola. Vi följer kommunens riktlinjer och det går att läsa mer om detta på kommunens hemsida.

Avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem - kungalv.se

När du accepterar en plats på förskolan för ditt barn behöver du även lämna inkomstuppgift. Klicka på länken/knappen nedan.


Ändring av inkomst

Om du får en ändrad inkomst som påverkar avgiften ska du anmäla det så fort som möjligt via inkomstredovisning.


Intagningsregler

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:
Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling.
Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
Barn med längst kötid till förskolan.
Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.


Boka gärna tid för besök!


Kontakta förskolan Hagvidson Ullstorp 


Rektor

Emelie Olsson

0723-106 636

emelie.olsson@hagvidson.se


Avdelningarna:

Jordgubben

0765-417 791

jordgubben.ullstorp@hagvidson.se

Krusbäret

0765-417 792

krusbäret.ullstorp@hagvidson.se

Blåbäret

0765-417 793

blabaret.ullstorp@hagvidson.se

Smultronet

0765-417 794

smultronet.ullstorp@hagvidson.se

Köket / Förskolan

0765-417 795

koket.ullstrop@hagvidson.se

Förskolans adress:

Ullstorps förskola Ullstorpsvägen 6

442 44 Kungälv