OXELÖSUND SOLGLÄNTAN
h
g
A
p
b
e
f
i
j
u
Solgläntan Oxelösund.jpg
vinter solgläntan
SS

Välkommen till Hagvidson Solgläntan Kort om oss


Vi är en förskola med barnen i fokus. Vi ger alla våra barn i verksamheten en rolig, trygg, omsorgsfull och stimulerande vardag. Ni hittar oss centralt i Oxelösund. Läroplanen för förskolan är vår utgångspunkt och vi satsar på att erbjuda våra barn många trygga vuxna. Solgläntans förskola finns i nyrenoverade lokaler sedan januari 2017.


Våra hörnstenar är: Trygghet, delaktighet och glädje tillsammans uppmuntrar vi till självständighet. Vi vill erbjuda barnen en noggrann och förberedd miljö där pedagogerna alltid ska finnas till hands för att handleda och tillsammans inspirerar vi varandra. Vi värnar om att vara utomhus mycket, skogen ligger i närheten av våra lokaler och det ser vi som en stor tillgång för oss. Inget äventyr är för stort för oss på Solgläntan och vi drivs av viljan att utmana barnens upplevelser och intressen. Vi vill erbjuda en verksamhet som ska vara trygg, lärorik och rolig där ni som vårdnadshavare ska känna er trygga och delaktiga.


På Hagvidson Solgläntan finns fyra avdelningar: Stjärnan, Månen och Saturnus och Jupiter.

Förskolans pedagoger arbetar utifrån våra värdeord Trygghet,dealtighet och glädje. Barnen erbjuds bland annat sång, musik och rörelse. Vi bygger tryggheten hos barnen genom att vi pedagoger är närvarande och medforskande tillsammans med barnen. Våra rutiner under dagen skapar en trygghet.


Månen: Här går barnen som är 3 år.

Stjärnan: Stjärnan är småbarnsavdelning med 1-2 åringar.

Saturnus och Jupiter: Här går barnen som är mellan 4- 5 år.


Förskolans rutiner

Förskolan öppnar klockan 6.00

Frukost serveras 7.30 på Stjärnan som är vår öppningsavdelning.

Lunch serveras 11.15

Vila efter lunch för de barn som har behov.

Mellanmål serveras 14.30.

Förskolan stänger klockan 17.00

Kontakta förskolan Solgläntan 


Rektor:

Cecilia Hjörnered

0760-228420

cecilia.hjornered@hagvidson.se


Avdelningarna:

Månen 3 år

0760-205703

manen.solglantan@hagvidson.se

Stjärnan 1-2 år

0793-376017 

stjarnan.solglantan@hagvidson.se

Jupiter 4-5 år

0760-343011 

jupiter.solglantan@hagvidson.se

Saturnus 4-5 år

0760-343011 

saturnus.solglantan@hagvidson.se

Förskolans adress:

Hagvidson Solgläntan

Oxelögatan 4

61333 OXELÖSUND