Grönflagg / Giftfri förskola

Grön flagg / Giftfri förskola


Grön Flagg är ett sätt att arbeta med miljöfrågor och strukturera lärandet för hållbar utveckling. Grön Flagg är den svenska grenen av Eco-Schools, som leds av Foundation for Environmental Education (FEE). I Sverige är Håll Sverige Rent huvudman för utmärkelsen inom förskola, grundskola och gymnasieskola.


En förskola eller skola anmäler tre utvecklingsområden som kan vara relaterade till olika teman. Från och med 2017 gäller följande nio teman: Stad & samhälle, Djur & natur, Klimat & energi, Hav & vatten, Konsumtion & resurser, Skräp & avfall, Kemikalier & giftfri miljö, Livsstil & hälsa samt Global samverkan.


Grön Flagg är ett projekt som är baserat på barns delaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt. Arbetet i Grön Flagg omfattar undervisning om miljön och hållbar utveckling. Det är viktigt att omsätta undervisningen i praktisk handling, vilket innebär varierade aktiviteter som bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar utveckling.


Vi har som en del av vårt grönflagg arbete påbörjat ett arbete för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre, är förskolan prioriterad. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker till städning och byggmaterial.


Läs mera om varje del genom att klicka på respektive bild nedan.