HEM

HAGVIDSON

TRYGGHET - DELAKTIGHET - GLÄDJE

Hagvidson växer vidare genom förvärvet av förskolorna Västanvinden, Ekeby och Vik


Vi fortsätter vår tillväxt och har kommit överens med Pysslingen förskolor om ett förvärv av 3 av deras förskolor belägna i Vallentuna och Upplands Väsby. Det är 3 fina och välskötta förskolor och vi ser stor potential i att utveckla dem vidare men också i att få ta del av all den  kompetens som de byggt upp i Pysslingens regi.


Pysslingens beslut om verksamhetsövergång grundar sig i att barnomsorgspengen i Vallentuna och Upplands Väsby är låg och att de ur ett långsiktigt perspektiv inte har möjlighet att erbjuda den verksamhet de vill. Samtidigt tycker de att vi har presenterat en positiv och förtroendeingivande plan för Vik, Ekeby och Västanvinden framåt och har stora förhoppningar om att Hagvidson kan fortsätta driva verksamheten i förskolorna på ett bra och professionellt sätt både utifrån barnens och medarbetarnas perspektiv.


Fakta om förskolorna

• Ekeby, Vallentuna: 91 barn och 17 medarbetare.

• Västanvinden, Vallentuna: 46 barn och  9 medarbetare.

• Vik, Upplands Väsby: 117 barn och 19 medarbetare.Läroplanen för förskolan

LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN

PRESCHOOL IN ENGLISH

Postadress

Elementvägen 4

70227  Örebro 

Läroplan för förskolan, Lpfö 18

klicka på länken ovan för att läsa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt                                                             SKOLCHEF HAGVIDSONS FÖRSKOLOR Skolchef@hagvidson.se
 Välkommen till Hagvidsons förskolor

 

Våra ledord

Trygghet - Delaktighet - Glädje

 

Trygghet 

Alla beslut och handlingar inom Hagvidson har ett trygghetsperspektiv. Beslut och processer som inte gagnar trygghetstanken omprövas och ersätts därefter med nya beslut.

 

Delaktighet 

För att en verksamhet skall utvecklas och förbättras krävs delaktighet. I Läroplanen (Lpfö 98)är barns inflytande ett centralt begrepp. Ett av förskolans ansvar är att sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter och på så vis vara aktiv i den demokratiska processen. Vidare så skall en förskolelärare ansvara för att barnen har ett reellt inflytande på enhetens arbetssätt och verksamhetens innehåll.

 

Glädje

Att utvecklas och lära i en miljö som präglas av glädje känns självklart. Därför är ett av Hagvidson´s ledord just glädje. Att miljön, pedagoger och arbetssätt präglas av glädje samtidigt som barnet utvecklar nyfikenhet, självständighet och sin egen identitet leder enligt forskning till trygga barn.

 

 

Våra ledord är viktiga och fungerar som ett hjälpmedel för att alla våra pedagoger och övrig personal skall fatta rätt beslut utifrån vår pedagogiska idé och på så vis säkerställa verksamhetens kvalité i vardagen.