HAGVIDSON

HagVidSon

Trygghet-Delaktighet-Glädje

 

 

 

Välkommen till Hagvidsons förskolor

 

 

 

 

 

Våra ledord

Trygghet - Glädje - Delaktighet

 

Trygghet

Alla beslut och handlingar inom Hagvidson har ett trygghetsperspektiv. Beslut och processer som inte gagnar trygghetstanken omprövas och ersätts därefter med nya beslut.

Glädje

Att utvecklas och lära i en miljö som präglas av glädje känns självklart. Därför är ett av Hagvidson´s ledord just glädje. Att miljön, pedagoger och arbetssätt präglas av glädje samtidigt som barnet utvecklar nyfikenhet, självständighet och sin egen identitet leder enligt forskning till trygga barn.

 

Delaktighet

För att en verksamhet skall utvecklas och förbättras krävs delaktighet. I Läroplanen (Lpfö 98)är barns inflytande ett centralt begrepp. Ett av förskolans ansvar är att sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter och på så vis vara aktiv i den demokratiska processen. Vidare så skall en förskolelärare ansvara för att barnen har ett reellt inflytande på enhetens arbetssätt och verksamhetens innehåll.

 

 

Våra ledord är viktiga och fungerar som ett hjälpmedel för att alla våra pedagoger och övrig personal skall fatta rätt beslut utifrån vår pedagogiska idé och på så vis säkerställa verksamhetens kvalité i vardagen.

 

kontakt: info@hagvidson.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Läroplanen för förskolan

LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN

PRESCHOOL IN ENGLISH