ANSÖKAN OM PLATS TALENTO

Ansökan om förskoleplats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Över 15 timmar i veckan
15 timmar i veckan (arbetssökande)
15 timmar i veckan (föräldraledig)
Avgiftsfri allmän förskola (525/h år) för 4-5 åringar
 
 
 
Jag är införstådd att denna information jag lämnat i detta formulär kommer att lagras tillfälligt under hanteringen på vår ssl klassade mailserver. Önskar jag radering av dessa uppgifter innan tiden för ansökan slutförts måste jag själv kontakta Talento för manuell radering av information.
 
 

Förskolans adress:

Förskolan Hagvidson Talento

Rastvägen 4

791 41  Falun 


Telefon:
023-135 41