Hur vi arbetar

Hur vi arbetar


Lpfö 18, styr vår verksamhet precis som i kommunal verksamhet. Utifrån läroplanen gör vi en egen arbetsplan som gäller för ett år i taget. Arbetsplanen ska vara enkel och tydlig och utvärderas en gång per år då vi har vår utvärderings/planeringsdag.


Vårt uppdrag är tydligt, förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi arbetar efter tanken att varje stund på dagen är en lärostund.

Allt som händer under dagen är viktigt och vi pedagoger finns med som stöd.


Vi arbetar efter tanken att varje barn är unikt och kompetent, vilket i praktiken innebär att vi alltid utgår ifrån att barnet kan.

Barnen är med i de vardagliga sysslorna så långt det är möjligt och vi vill att de ska känna tillhörighet för att kunna ta ansvar för sig själva och sina handlingar.

Engagerade och kunniga pedagoger är vårt viktigaste redskap för att uppnå målen.


Genom att tillsammans skapa en bra arbetsmiljö ska alla kunna trivas och vi kan uppnå gemenskap-glädje-utveckling.

Vårt förhållningssätt och vår barnsyn präglas av respekt, och vi ger mycket tid till samtal för att kunna förstå och stötta barnen på deras väg till empatiska och förstående medmänniskor.

Med samtal och praktiska handlingar om det som händer här och nu kan vi också stötta barnen i att sätta gränser och säga sin mening.

Material, leksaker och lokaler ska vara anpassade efter ålder och intressen och vara inspirerande, tillsammans med pedagogerna.


Vi har målsättningen att vara ute varje dag eftersom vi vet att det är bra för hälsan, motoriken m.m. Närheten till stor-skogen, där barnen hittat fina lekmiljöer, gör att de äldsta barnen besöker den i grupper, varje vecka. Vintertid har vi möjlighet att åka skridskor på spolad bana.


Vår gård är stor och innehåller lite olika typer av miljöer. Bl.a. finns en liten skogsdunge som innebär en stor utmaning för de yngsta.

Kontakta förskolan

 
 
 
 

Förskolans adress:

Förskolan Hagvidson Talento

Rastvägen 4

791 41  Falun 


Telefon:

Rektor 

Maria Liljenborg 
076-8833168