Pedagogisk idé Solgläntan

Beskrivning av pedagogisk idé


Förskolan Solgläntan är en språkförskola som öppnades i januari 2017. Solgläntans förskola ligger centralt i Oxelösund. Vi är en mångkulturell förskola där majoritet av barnen och deras vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska. På Solgläntan har vi ett stort fokus på tryggheten för både barn och vårdnadshavare. Vi vill även att alla som vistas i vår förskola ska känna sig trygga, delaktiga och ha roligt.


Verksamheten organiseras i 4 avdelningar. På Stjärnan och Månen vistas våra yngre barn, 1 – 3 åringar som är indelade i tre grupper. På Galaxen visat våra äldre barn 3 – 6. Galaxen är indelad i två grupper.  

På vår förskola har vi ett språkutvecklande arbetssätt och ger barnen goda förutsättningar att börja i skolan. Vi arbetar med bland annat bildstöd, stöttning i modersmålet. Vi arbetar i mindre barngrupper med hög personalnärvaro.


Tillsammans med våra projektinriktade arbeten följer vi barnens utveckling och lärande. Vi arbetar för en hållbar framtid, hållbara miljöer och har lagt stort fokus på hållbara relationer. Mål på sikt är att arbeta med grön flagg.


I det pedagogiska arbetet använder vi oss av förskoleappen Tyra. Genom detta verktyg, får varje vårdnadshavare större insyn i verksamheten för sitt barn och alla pedagoger följer både den individuella och gruppens utveckling i projekten. Alla avdelningar bloggar varje dag om vad som hänt och fokus ligger på gruppens lärande. Under terminen läggs dokumentationer in i respektive barns portfolio så vårdnadshavare också kan följa barnets och projektets utveckling för just sitt barn.

Besöksadress:

Förskolans adress:

Hagvidson Solgläntan

Oxelögatan 4

61333 OXELÖSUND