Ansökan om plats Nyponlunden

Ansökan om förskoleplats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer än 15 timmar i veckan (arbetar, studerar)
15 timmar i veckan (arbetssökande)
15 timmar i veckan (föräldraledig)
 
 
 
Jag är införstådd att denna information jag lämnat i detta formulär kommer att lagras tillfälligt under hanteringen på vår ssl klassade mailserver. Önskar jag radering av dessa uppgifter innan tiden för ansökan slutförts måste jag själv kontakta Hagvidson Nyponlunden för manuell radering av information.
 
 

Förskolans adress:

Citrongatan 2

703 60 Örebro 


Rektor:

Carina Lindberg 

carina.lindberg@hagvidson.se


Telefon:
079-3498734