Beskrivning av förskolan - Pedagogisk idé

Beskrivning av förskolan - Pedagogisk idé 


Förskolan Ekot AB startade 2007 med ett hus och två avdelningar, utökades 2008 med ett hus och två avdelningar, utökade ytterligare 2011 med ett tredje hus och en avdelning. 2018 blev företaget uppköpt av koncernen Hagvidson. Förskolan är belägen i Hallstahammar på Nibblegatan 27–29. Huset Måsen renoverades sommaren 2018, huset Solen våren 2019 och huset Stjärnan januari 2020. Rummen är anpassade efter barngruppernas behov och utvecklas med barnens intressen och behov under året. Varje avdelning har en grund i verksamheten som innebär att det ska finnas miljöer för skapande, bygg och konstruktion, hem miljö eller rollek och vila och litteratur. Varje barngrupp delar i sin tur upp gruppen i mindre grupper och projektgrupper som arbetar med olika teman och projekt under dagen.


Verksamheten är organiserad i fem avdelningar, Skrattmåsen och Fiskmåsen för de yngre barnen ett till två år, Tellus och Månen för mellanbarnen två och ett halvt till fyra år och Stjärnan för de äldsta barnen fyra till sex år.    

                                                                                                           

Förskolan är belägen på en stor tomt med närhet till skog på olika långa avstånd. På tomten finns det träd, några hus att leka i, pilkojor och klättermöjligheter på t.ex. stockar och klätterväggar. I närområdet finns det även lekparker, grönområden och närhet till skog. Med anledning av våra fina utomhusförutsättningar har vi valt att förlägga stora delar av dagen utomhus. Barnen är ute minst en gång per dag vilket gör att vi har ett naturligt fokus på utomhuspedagogik och de yngsta barnen sover ute på våra sovbänkar eller i vagn. Vi tar tillvara på naturens möjligheter för lek och lärande. Viktiga frågor som vi arbetar aktivt med genom bl.a. Grön Flagg via www.hsr.se är att barnen utvecklar ett varsamt förhållningssätt till naturen och vi vill skapa förståelse för att det är viktigt att vara rädda om vår miljö både kort och långsiktigt.


Mat och miljö är en stor del som vi profilerar oss med på enheten i Hallstahammar. Vi vill skapa förutsättningar för barnen att få äta en god och näringsriktig kost som är lagad från grunden med bra råvaror. Barnen får möjlighet att närma sig maten på olika sätt och i olika miljöer, bl.a. på avdelningen, ute på vår gård och i skogen. Vi skapar även förutsättningar för barnen att lära sig att värna om och ta hand om vår miljö både inne och ute. Barnen får möjligheter att förstå vikten av att kompostera matavfall, lära sig odla och följa processen ”från jord till bord”. Vi vill också skapa förutsättningar för att ge barnen en förståelse för att sopsortera och innebörden i det vilket vill säga: att minska det enorma sopberg som vi människor bidrar till. En dag i vecka lagas dagens lunch utomhus på Muurikka eller i kittel över öppen eld. Utifrån barnens ålder och utveckling upplever och deltar barnen på olika sätt dessa dagar. Kokerskan är en självklar del i detta arbete. Allt bröd, müsli och sylt lagas på förskolan varje vecka. I detta arbete jobbar vi även med certifieringen Grön Flagg, vi har fått sex godkända certifieringar sedan start.


För oss på Hagvidson Ekot är våra ledord trygghet – delaktighet – glädje stomme i verksamheten. Varje barn, vårdnadshavare och personal, på förskolan ska känna trygghet på förskolan genom att kunna vara delaktig i sin egen och barnets utveckling och det skapar vi genom mycket glädje i vår vardag och verksamhet. Vi skapar dessa förutsättningar genom att ha mycket kommunikation och diskussioner med barn, personal och vårdnadshavare. Vi strävar efter att alla som vistas på förskolan ska bli väl mottagna av alla; barn som vuxen. Vi är medvetna om att vi alla har olika förutsättningar och att vi ska behandla alla värdigt men olika. Det är viktigt att vi har ett bra arbetsklimat samt en tillåtande miljö. Alla ska få känna att de är lika mycket värda, att allas åsikt är lika viktig som någon annans. Alla ska bli bemötta med respekt, hänsyn och nyfikenhet. Alla möten som sker hos oss ska vara bra möten, detta är alltifrån barnens möten med olika material, aktiviteter m.m. till möten mellan oss människor; stora som små.


I det pedagogiska arbetet så använder vi oss av förskoleappen Tyra. Genom detta verktyg, som vi använt oss av sedan maj 2018, så får varje vårdnadshavare större insyn i verksamheten för sitt barn och alla pedagoger följer barnens och gruppens utveckling i både den individuella och gruppens utveckling i temat. Alla avdelningar bloggar varje dag om vad som hänt och fokus ligger på gruppens lärande. Under terminen läggs dokumentationer in i respektive barns portfolio så vårdnadshavare också kan följa barnets och projektets utveckling för just sitt barn.

Förskolans adress:

Förskolan Hagvidson Ekot

Nibblegatan 27-29

73432 Hallstahammar